Què és la ITE?
És el mitjà que regula la Administració per tal de verificar que els propietaris mantenen els edificis en un correcte estat de manteniment i ús efectiu.
Una ITE té tres passos:

1. la inspecció visual dels elements comuns de l'edifici que fa l'arquitecte encarregat. Si durant aquesta inspecció es detecten deficiències que comportin risc imminent per a les persones, l'arquitecte ho ha de comunicar immediatament tant a la propietat com a l'ajuntament perquè s'adoptin les mesures urgents.

2. la redacció de l'informe de la inspecció tècnica i qualificació de l'estat de l'edifici per part del mateix arquitecte. Segons les deficiències detectades pot ser necessari la realització d'obres de reparació i el consegüent certificat de final d'obres.

3. el certificat d'aptitud emès per l'Administració.

Quins edificis han de passar una ITE?
La inspecció tècnica és obligatòria en els següents casos:

  • per a edificis plurifamiliars d'habitatges de més de 45 anys d'antiguitat
  • si l'edifici o els habitatges de l'edifici es volen acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.
  • si ho determinen els programes o les ordenances locals.

Quan s'ha de passar la ITE?

S'estableixen uns terminis màxims per dur a terme la inspecció, amb el següent calendari:

- Anteriors a 1930: Fins al 31.12.2012
- Entre 1931 i 1950: Fins al 31.12.2013
- Entre 1951 i 1960: Fins al 31.12.2014
- Entre 1961 i 1970: Fins al 31.12.2015
- A partir de 1971: Fins al 31 de desembre de l'any en què l'edifici assoleixi els 45 anys d'antiguitat

TORNAR
SEGÜENT