CÈDULA D'HABITABILITAT
La Cèdula d’Habitabilitat és el document que acredita que l’immoble compleix els requisits d’habitabilitat marcats per la normativa. Les condicions mínimes exigides queden fixades pel Decret 141/2012 de la Generalitat de Catalunya.
Els hi oferim els següents serveis:
- Gestió parcial : es fa la visita de l’habitatge i li fem l'entrega del Certificat d’Habitabilitat degudament visat i firmat per l'arquitecte. Posteriorment vostè mateix realitzarà la tramitació al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
- Gestió completa: on es fa la visita de l’habitatge, s’emet el Certificat d’Habitabilitat i realitzem tots els tràmits administratius en el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per sol·licitar la Cèdula d’Habitabilitat, que vostè rebrà còmodament a casa.