BIBLIOTECA MUSEU D'HUB
A l'interior de la planta segona de l'edifici museu tèxtil de Barcelona es va plantejar adequar els espais a oficines i a la nova biblioteca del d'HUB.
El projecte d'arquitectura constava en la rehabilitació estructural d'aquesta planta, així com la nova distribució i disseny dels espais i del mobiliari de les oficines.
A l'espai de recepció es va dissenyar un taulell exclusiu per al museu d'HUB, amb la forma del logo d'aquest, pensat per ser un gran reclam visual pels nous usuaris de la biblioteca.  En els espais de les oficines es va dissenyar una rampa per salvar el desnivell entre dues sales, amb unes estructures de ferro i vidre per donar lluminositat i connexió als espais més foscos.
2009-Barcelona. Direcció d'obra i Disseny de mobiliari