GUÀRDIA URBANA
Reforma i rehabilitació de les dependències de la guàrdia urbana i Majordomia de l'Ajuntament de Barcelona.  Es va decidir dividir l'espai en dues sales per ubicar aquests dos serveis de l'Ajuntament. Es va fer una gran rehabilitació de sostres i parets originals de pedra, noves instal·lacions de climatització.  Es va tenir especial cura amb els materials escollits per als paviments per tal d'adequar-los a l'estil noble de tot l'edifici.  Els sostres es van pintar amb blau montserratí per donar-li un ambient lluminós i alhora tradicional. Per separar les sales es va dissenyar un armari amb una gran vidriera superior que donava continuïtat visual a l'espai.
2009 - Barcelona. Direcció d'obra i Disseny de mobiliari